Gratis aanbod

Dat René Vanderbiesen (Revali) bijzonder vrijgevig was, is geweten. Na de opstart van Revali's Art legde Tom nog enkele geschenken vast op foto. Voetbalicoon Jan Ceulemans, wetenschapsjournalist Wim Offeciers, journalist Filip Marsboom kunnen erover meespreken ...
 
Tom wil niet zo vrijgevig zijn. Zijn dienstverlening moet ook zijn kostwinning zijn ...
Maar toch is er een beetje een besef van solidariteit die groter is dan louter sociale, nuttige projecten willen uitwerken.
 
1/ De royalty's en tijd voor Schittering vol Liefde worden geschonken aan de Vlaamse Liga tegen Kanker (Kom op tegen Kanker).
 
2/ In nauw overleg met cameraman en regisseur Mohammed Ihkan en zijn CIB (Communicatie In Beeld) ontwikkelde Tom Vanderbiesen de basis van een educatief pakket voor scholen en leerkrachten bij Mijn Verhaal.
 
Via Canvas kwam de opvallende interviewee Mohamed Abdeslam in Triq Slama Mohamed later nogmaals gesmaakt in de aandacht.
 
Leerkrachten mogen uiteraard naar believen aanpassen en wijzigen ...
 
3/ Gewone informatieoverdracht bij het leven van Revali of bij Revali's Art  blijft voor iedereen gratis beschikbaar, mits bronvermelding.
 
4/ De gratis literatuur via MG Clogs is alleen nog beschikbaar op aanvraag, buiten de bijzondere teksten hieronder ...
 
Clog 29 - augustus 2009 - Met open ogen